Územní plán, uliční plán, mapy

Geografická data Prahy na jednom místě najdete zde (Geoportál Praha - odkaz vede mimo stránky Praha-Kunratice)

Mapa bezbarierových přístupů

Mapy ke stažení

Ortofotomapa

Základní mapa

Územní plán hlavního města Prahy – Koncept (2009)

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (stav k 8. 1. 2013)

Název Datum vydání Soubor
Úvodní rozvaha MČ Praha-Kunratice o charakteru území MČ (listopad 2013) 11.12.2013