Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2016 Smlouva o nájmu hrobového místa-Správa pražských hřbitovů č.16 004 1 00 nájemní věc movitá
2016 Smlouva o převodu správy majetku-Hlavní město Praha č.16 035 0 00 ostatní
2016 Smlouva o provedení stavby plynovodní přípojky parč.2492-Marie Matějková č.16 020 0 00 ostatní
2016 Smlouva o provedení stavby plynovodní,vodovodní,kanalizační a elektro přípojky parč.2411-Emanuel Neumann č.16 025 0 00 ostatní
2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ÚVT Internet, s.r.o., 16 003 9 00 budoucí věcná břemena
2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Česká telekomunikační infrastruktura č.16 009 9 00 budoucí věcná břemena
2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Česká telekomunikační infrastruktura č.16 010 9 00 budoucí věcná břemena
2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Cyril a Irena Košovi č.16 008 9 00 budoucí věcná břemena
2016 Smlouva o spolupráci-Institut klinické a experimentální medicíny č.16 007 3 00 o spolupráci
2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- PREdistribuce č.16 012 9 00 budoucí věcná břemena
2016 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-Pražská plynárenská Distribuce č. 16 004 9 00 budoucí věcná břemena
2016 Smlouva o výpůjčce - Tělocvičná jednota Sokol Kunratice č.16 007 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce p.Pavel Vaníček č.16 008 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Divadlo v parku č.16 003 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Divadlo v parku č. 16 002 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Ing.Lenka Alinčová č.16 013 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Ing.Michal Jakoubek č.16 009 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Jiří Jakoubek č. 16 010 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Mateřská škola Kunratice,Předškolní 880 č,16 006 2 00 výpůjčka věc movitá
2016 Smlouva o výpůjčce-Národní muzeum č.16 011 2 00 výpůjčka věc movitá

Stránky