Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2014 Smlouva o zřízení věcného břemene: 14 005 9 00 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. věcná břemena
2013 Mandátní smlouva č. 13 008 0 00 mandátní
2013 Mandátní: TNT Consulting č.13 012 0 00 mandátní
2013 Smlouva o dílo č. 13 012 3 00 o dílo
2013 Smlouva o dílo-Papkov:Odlučovač ropných látek Šeberák o dílo
2013 Smlouva o zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice o dílo
2013 Zřízení věcného břemene parč.2354/58 č.13 005 9 00 věcná břemena
2013 Zřízení věcného břemene parč.2380/62 č.13 007 9 00 věcná břemena
2013 Zřízení věcného břemene parč.401-č.13 006 9 00 věcná břemena
2013 Zřízení věcného břemene: parč.2356/17 č.13 004 9 00 věcná břemena
2012 Dodatek č.2+3 k smlouvě o dílo-Bomart č.12 003 3 00 o dílo
Smlouva o údržbě počítačové sítě: Jaroslav Vrba č. 04 011 0 00 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Svaz tělěsně postižených v ČR MO FLORA č.17 007 0 00 veřejnoprávní

Stránky