Smlouvy

Rok Název smlouvyseřadit sestupně Typ smlouvy Soubor
2014 Darovací smlouva - Anna Růžičková 14 036 7 00 darovací věc movitá
2016 Darovací smlouva-DetskyDum s.r.o. č.16 006 7 00 darovací věc movitá
2017 Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá
2016 Darovací smlouva-Ing.Zdeněk Zeman č. 16 004 7 00 darovací věc movitá
2017 Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00 darovací věc movitá
2016 Darovací smlouva-Marie Polívková č.16 001 7 00 darovací věc movitá
2016 Darovací smlouva-Mgr.František Hlucháň č.16 002 7 00 darovací věc movitá
2016 Darovací smlouva: Ing.Vít Beran č.16 005 7 00 darovací věc movitá
2016 Darovací smlouva: Milada Filipová č.16 003 7 00 darovací věc movitá
2016 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - CoolCity, s.r.o., 16 002 3 01 o dílo
2016 Dodatek č. 1 Uznání dluhu a dohoda o splátkách - Soňa Typoltová, 14 017 1 01 nájemní nemovitost
2015 Dodatek č. 3 smlouvy o výpůjčce-Žít spolu č. 08 080 2 03 výpůjčka nemovitost
2012 Dodatek č.2+3 k smlouvě o dílo-Bomart č.12 003 3 00 o dílo
2014 Dodatek č.3 - Smlouva o údržbě počítačové sítě: Jaroslav Vrba č. 04 011 0 03 ostatní
2015 Dodatek č.4 - Smlouva o údržbě počítačové sítě: Jaroslav Vrba č. 04 011 0 04 ostatní
2016 Dohoda o partnerství - Žít spolu, o.p.s., 16 022 0 00 ostatní
2015 Dohoda o partnerství-Budování kapacit a profesionalizace o.p.s.Novida č.15 013 3 00 o spolupráci
2015 Dohoda o partnerství-Žít spolu o.p.s č.15 011 3 00 ostatní
2017 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Ing.Karel Fíla č.17 001 0 01 ostatní
2016 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Jiří Chalupa č.16 031 0 01 ostatní

Stránky