Smlouvy

Rokseřadit sestupně Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
Smlouva o údržbě počítačové sítě: Jaroslav Vrba č. 04 011 0 00 ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Svaz tělěsně postižených v ČR MO FLORA č.17 007 0 00 veřejnoprávní
2012 Dodatek č.2+3 k smlouvě o dílo-Bomart č.12 003 3 00 o dílo
2013 Zřízení věcného břemene parč.401-č.13 006 9 00 věcná břemena
2013 Smlouva o dílo č. 13 012 3 00 o dílo
2013 Zřízení věcného břemene parč.2380/62 č.13 007 9 00 věcná břemena
2013 Smlouva o zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice o dílo
2013 Mandátní: TNT Consulting č.13 012 0 00 mandátní
2013 Mandátní smlouva č. 13 008 0 00 mandátní
2013 Zřízení věcného břemene: parč.2356/17 č.13 004 9 00 věcná břemena
2013 Zřízení věcného břemene parč.2354/58 č.13 005 9 00 věcná břemena
2013 Smlouva o dílo-Papkov:Odlučovač ropných látek Šeberák o dílo
2014 Nájemní smlouva-MUDr.Martin Kuncek č.14 008 1 00 nájemní věc movitá
2014 Darovací smlouva - Anna Růžičková 14 036 7 00 darovací věc movitá
2014 Nájemní smlouva-Jiří Zeithammel:Garážové stání DCHB č.14 018 1 00 nájemní nebytový prostor
2014 Smlouva o výpůjčce-AZ Irstav č.14 008 2 00 výpůjčka nemovitost
2014 Smlouva o pronájmu pozemku 14 027 1 00 Oleksandr CHopyk Kupní smlouvy
2014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-PREdistribuce,ul.Svornosti 3199/19a Praha 5 č.14 001 9 00 budoucí věcná břemena
2014 Smlouva o nájmu pozemku - AZ Irstav 14 026 1 00 nájemní nemovitost
2014 Nájemní smlouva-Soňa Typoltová č.14 014 1 00 nájemní věc movitá

Stránky