Smlouvy

Rok Název smlouvy Typ smlouvy Soubor
2017 Darovací smlouva-DetskyDum, s.r.o. č.17 001 7 00 darovací věc movitá
2017 Darovací smlouva-Jaromír Chaloupka č.17 002 7 00 darovací věc movitá
2017 Dohoda o podmínkách zpětného převzetí čísla: Ing.Karel Fíla č.17 001 0 01 ostatní
2017 Licenční smlouva o veřejném provozování-OSA č.17 022 0 00 licenční
2017 Příkazní smlouva-Advokátní kancelář Salmon č.17 006 0 00 příkazní
2017 Příkazní smlouva-IKIS, s.r.o. č.17 005 0 00 příkazní
2017 Smlouva o dílo - BOMART s.r.o. č.17 002 3 00 o dílo
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 001 9 00 budoucí věcná břemena
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 002 9 00 budoucí věcná břemena
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 003 9 00 budoucí věcná břemena
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 004 9 00 budoucí věcná břemena
2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti-Jan Soukup č. 17 005 9 00 budoucí věcná břemena
2017 Smlouva o spolupráci č.201701: Ing.Petr Pospíšil Cestovní kancelář CK2 č.17 003 3 00 o spolupráci
2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-PREdistribuce a.s. č.17 006 9 00 budoucí věcná břemena
2017 Smlouva o veřejnoprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem: Ing.Jaroslav Brtáň č.17 002 0 00 ostatní
2017 Smlouva o zajištění distribuční soustavy bez finančního plnění-PREdistribuce, a.s. č.17 003 0 00 ostatní
2017 Smlouva o zajištění výletů pro seniory-Cestovní kancelář CK2 Ing.Petr Pospíšil č. 17 004 0 00 ostatní
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Český svaz chovatelů č.17 020 0 00 veřejnoprávní
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Junák Český skaut č.17 013 0 00 veřejnoprávní
2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-Římskokatolická farnost u kostela Sv.Jakuba staršího č.17 014 0 00 veřejnoprávní

Stránky