poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. a 123/1998 Sb.